Organizator

Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

Realizujemy projekty wspierające przedsiębiorczość w zakresie pozyskiwania kapitału dla innowacji. Inicjujemy powstawanie nowych firm, jak również tworzymy miejsce trwałej platformy inwestycyjnej i relacyjnej pomiędzy przedsiębiorcami – inwestorami - doradcami rynku kapitałowego.

Z sukcesem zakończyliśmy realizację dwóch projektów inwestycyjnych - Owoce Biznesu oraz Finsnsuj.pl, których celem było wsparcie grupy przedsiębiorców posiadających innowacyjne rozwiązania biznesowe. Kilkadziesiąt Pomysłodawców otrzymało wsparcie merytoryczne oraz pozyskało Inwestora do realizacji przedsięwzięcia.

W ramach działań Obserwatorium realizowane są stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP.

FOZ współpracuje z ponad 60 ekspertami na stałe i blisko 100 czasowo, przy kilkunastu projektach realizowanych ze środków UE jak i komercyjnych. Prestiżowe projekty, wysoki poziom usług, setki zadowolonych klientów oraz wdrażana strategia rozwoju do 2020 to główne przewagi konkurencyjne Fundacji.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania reprezentuje w Polsce międzynarodowe organizacje zrzeszającą profesjonalistów w obszarze kapitału intelektualnego: American Society for Training and Development (ASTD www.astd.org) oraz International Federation of Training and Development Organisations (IFTDO www.iftdo.org ), które zrzeszają ponad 700 000 członków. Współpracuje poprzez to z szeregiem biur partnerskich na całym świecie, co pozwala na przenoszenie sprawdzonych doświadczeń z zagranicy i stwarza możliwość udziału w międzynarodowych projektach.