Zgłoś pomysł

Przekształcamy pomysły w rentowne przedsiębiorstwa!

Pomysłodawcy zamierzający uzyskać wsparcie kapitałowe i merytoryczne Inkubatora Obserwatorium Zarządzania zgłaszają swoje uczestnictwo w projekcie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego on-line. Formularz dostępny jest na stronie internetowej w głównym menu (zgłoś pomysł).

Formularz cz. 1 – jest zgłoszeniem do projektu i zawiera krótki opis Twojego pomysłu na biznes.
Formularz cz. 2 – jest etapem, w którym pogłębiasz swój opis i dodajesz informacje o grupie docelowej.
Formularz cz. 3 – daje możliwość uzupełnienia opisu Twojego pomysłu przez sprecyzowanie informacji o  rynku, o konkurencji, o zespole, który ma wchodzić w skład przyszłej spółki, o nakładach jakie trzeba ponieść na uruchomienie Twojego biznesu.

Nabór zgłoszeń pomysłów na biznes trwa do 30 września 2013 r.  Za datę zgłoszenia przyjmujemy dzień wysłania do Nas kompletnego formularza on-line.

Złożone pomysły przedsięwzięć trafiają do biura projektu, gdzie następnie są oceniane przez Komitet Oceny Projektów pod względem, m.in.:

  • innowacyjności i oryginalności pomysłu
  • szans powodzenia rynkowego
  • doświadczeń i cech lidera/zespołu
  • profilu działalności

Wybrani Pomysłodawcy będą mieli możliwość uzupełnienia informacji w formie osobistej prezentacji pomysłu przed Komisją Oceny Projektów na umówionym spotkaniu on-line lub w siedzibie Fundacji Obserwatorium Zarządzania.
 

Zachowanie poufności

Na pewno u części Pomysłodawców może pojawiać się niepokój o bezpieczeństwo przedstawianego nam pomysłu na biznes.

Zapewniamy, że Fundacja Obserwatorium Zarządzania nie jest zainteresowana samodzielnym prowadzeniem biznesu. Celem projektu, który prowadzi Fundacja, jest pomoc Pomysłodawcom w dopracowaniu ich pomysłów i dokapitalizowanie najlepszych z nich. Podstawą sukcesu w biznesie są ludzie, którzy czują, że ów biznes ma sens i mają motywację do jego rozwijania – bez Pomysłodawców pomysł nie ma wartości.

Ponad to, każda osoba pracująca przy projekcie z Twoim pomysłem jest związana umową o poufności. Nikt poza Tobą, jako autorem pomysłu, oraz zespolem projektowym, nie będzie miał dostępu do danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.