Uzyskaj finansowanie

Czas na własny biznes!

Po zakończonej preinkubacji, na podstawie opracowanego biznes planu, dokumentacji inwestycyjnej  oraz prezentacji pomysłu przed potencjalnym inwestorem, Komitet Oceny Projektów podejmuje decyzję o wejściu kapitałowym w dane przedsięwzięcie. Dla najlepszych projektów biznesowych - od tej pory pomysł staje się biznesem.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania ma możliwość wesprzeć kapitałowo Twoje przedsięwzięcie do 200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie do 49% udziałów w nowo powstałej spółce. Środki zainwestowane przez Fundację stanowią pomoc de minimis.

Pomoc de minimis dla danej osoby/podmiotu nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie ostatnich trzech lat, a dokładnie w danym roku kalendarzowym i poprzedzających go 2 latach.

Oferujemy ponad to, pomoc w poszukiwaniach kolejnego inwestora (Funduszu Venture Capital, Anioła Biznesu, itp.), który mógłby zaangażować się kapitałowo w rozwój projektu biznesowego w ramach spółki, jak również wniósłby wkład niepieniężny w postaci, np. kontaktów biznesowych. Fundacja w nowopowstałej spółce pełni funkcję doradczą i/lub nadzorczą. Jednak firmę nadal prowadzi Pomysłodawca.

Przez cały okres inwestycji Fundacja Obserwatorium Zarządzania nie pobiera zysków w postaci dywidendy.

Warunkiem wejścia kapitałowego Fundacji Obserwatorium Zarządzania jest:

  • zakończenie procesu preinkubacji
  • pozytywna ocena  Komitetu Oceny Projektów
  • pozyskanie kapitału na całość przedsięwzięcia
  • realna szansa na komercyjny sukces projektu i wzrost wartości firmy
  • zabezpieczenie kluczowych praw Fundacji Obserwatorium Zarządzania w nowo powstałej spółce

 

Wkład własny

Nie jest konieczny Twój wkład finansowy, czy rzeczowy. Za wkład własny Pomysłodawcy uważamy jego know-how, doświadczenie, zaangażowanie, pracę, a udziałem Fundacji są środki finansowe.

Wyjście z inwestycji

Udziałowcom spółki zależy przede wszystkim na dużym wzroście wartości spółki.

Wyjście z inwestycji może odbywać się poprzez wykup menadżerski, wprowadzenie spółki na giełdę lub odsprzedanie udziałów innemu inwestorowi. Sposób wyjścia z inwestycji jest określany na etapie tworzenia dokumentacji inwestycyjnej i nic bez akceptacji Pomysłodawcy nie zostanie zatwierdzone.