Kogo poszukujemy

Szukamy ludzi z pasją!


Projekt skierowany jest do osób, które mają pomysł na innowacyjny i dochodowy biznes. Tylko przedsięwzięcia  charakteryzujące się nowoczesnymi i niespotykanymi dotąd rozwiązaniami mają szanse pozyskać wsparcie kapitałowe z Inkubatora Obserwatorium Zarządzania.

Poszukujemy przede wszystkim Pomysłodawców posiadających doświadczenie zawodowe, którzy planują założyć firmę w sektorze:

 • szeroko pojętych usług profesjonalnych,
 • usługach opartych na nowych technologiach,
 • a także rozwiązaniach w obszarze elektrotechniki.

W szczególności jestesmy zainteresowani inwestowaniem w pomysły biznesowe z zakresu:

 •         Narzędzi wspierających działania marketingowe
 •         Aplikacji mobilnych
 •         Serwisów do generowania społeczności internetowych
 •         Systemów SEO
 •         Rozwiązań e-learningowe oraz rozwiązania z kształceniem na odległość
 •         Systemów mailingowych
 •         Oprogramowania video (player, transmisja, data)
 •         Rozwiązania WEB 3.0
 •         Systemów publikacji treści
 •         Systemów wymiany linków, ad serwer, broker reklamy
 •         Systemów wsparcia organizacji eventów
 •         Rozwiązania w cloud computing
 •         Wirtualnych programów lojalnościowych
 •         Aplikacji do prowadzenia badań
 •         Usług finansowych online
 •         Systemów administracji serwerów i hostingu domen
 •         Systemów work flow i elektronicznego obiegu dokumentów
 •         Serwisów do generowania i/lub monitoringu content marketingu
 •         Systemów do rekrutacji i/lub zarządzania kompetencjami pracownikó
 •         Platform usług finansowych
 •         Platform wspierających działnia marketingowe
 •         Sieci reklam
 •         Live chat
 •         Lead generator
 •         Modeli rezerwacji usług dla msp
 •         Narzędzi do wzrostu konwersji

Poszukujemy:

 • Specjalistów i menedżerów pragnących wdrożyć w życie nowatorskie pomysły na biznes w branży nowych technologii, elektrotechniki  oraz usług profesjonalnych
 • Przedsiębiorców  wywodzących się  ze środowiska naukowego,  którzy planują komercjalizację swoich badań i wynalazków
 • Firm wdrażających innowacyjne rozwiązania


PROWADZISZ JUŻ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ?

Do Inkubatora swoje pomysły mogą zgłaszać zarówno Pomysłodawcy nie prowadzący dotychczas działalności gospodarczej, jak i istniejące firmy. Należy jednak pamiętać, że Fundacja nie inwestuje w  przedsiębiorstwa,  które  już  rozpoczęły  działalność,  ale  w  każdym  przypadku  zakłada  z  Pomysłodawcą (osobą fizyczną) nową spółkę. W takim przypadku istniejąca firma (będąca  np.  własnością bądź współwłasnością Pomysłodawcy) może być udziałowcem nowej spółki.