Idea

Scalamy innowacje z kapitałem!

Inkubator Obserwatorium Zarządzania wspiera powstawanie nowych przedsiębiorstw  poprzez preinkubację ciekawych pomysłów biznesowych oraz wejścia kapitałowe w nowotworzone spółki. Nastawieni jesteśmy na wyłonienie osób/zespołów, które posiadają innowacyjne rozwiązania biznesowe, ale brakuje im możliwości ich finansowania.

Żeby uzyskać finansowanie swojego pomysłu trzeba z sukcesem przejść przez 3 kroki:

 1. Zgłoszenie pomysłu
 2. Dopracowywanie pomysłu
 3. Uzyskanie dofinansowania

Zgłoszone pomysły zostaną poddane ocenie eksperckiej. Najlepsze z nich zostaną zaproszone do prezentacji, która umożliwi nam lepsze poznanie pomysłu i Pomysłodawcy. Pomysły, które pomyślnie przejdą etap prezentacji zostaną zaproszone do etapu Dopracowania pomysłu zwanego powszechnie preinkubacją.

Na etapie preinkubacji Pomysłodawca uzyska:

 • wsparcie merytoryczne poprzez analizy rynkowe oraz pomoc ekspercką
 • wsparcie w tworzeniu biznes planu
 • pomoc w nawiązaniu relacji inwestorskich
 • zapewnienie infrastruktury biurowej w siedzibie Fundacji
 • dla najlepszych projektów biznesowych - przygotowanie wejścia na rynek od strony prawnej

Po okresie preinkubacji wybrane przez Komitet Oceny Projektów pomysły biznesowe otrzymają wsparcie kapitałowe.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania realizując projekt współpracuje z sektorem nauki, biznesu oraz administracją publiczną, w szczególności:

 • z inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi,
 • centrami transferu technologii,
 • jednostkami badawczo-rozwojowymi,
 • indywidualnymi przedsiębiorcami,
 • ministerstwami oraz urzędami miast.

Inkubator Obserwatorium Zarządzania  jest realizowany w ramach projektu pn. „Nowy Horyzont – czas na własny innowacyjny biznes”. Głównym celem przedsięwzięcia jest preinkubacja min. 40 innowacyjnych pomysłów biznesowych i efektywna inwestycja kapitałowa w min. 10 nowych przedsiębiorstw.