Dopracuj projekt

Zwiększ szanse na Swój sukces!

Preinkubację, czyli czas poświęcony na dopracowanie projektu, rozpoczynają Pomysłodawcy wybrani przez Komitet Oceny Projektów.

Okres preinkubacji obejmuje działania, które mają doprowadzić do opracowania usługi/ produktu, przygotowania biznes planu wraz z kluczowymi analizami rynkowymi - czego rezultatem, dla najlepszych projektów biznesowych, ma być ich dokapitalizowanie i wprowadzenie na rynek.

Zakres preinkubacji jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb zgłoszonego pomysłu. W czasie preinkubacji prowadzone są prace nad opracowaniem modelu biznesowego, niezbędne badania i analizy, następuje weryfikacja koncepcji technologicznych, tworzenie prototypu, kompletowanie zespołu, opracowanie ścieżki rozwoju firmy itp. Pomysłodawca może także skorzystać z innego specjalistycznego doradztwa, które jest niezbędne do komercjalizacji jego pomysłu biznesowego.

W ramach preinkubacji chcemy pomóc Ci w opracowaniu profesjonalnego biznes planu z takim modelem biznesowym, dzięki któremu firma będzie zyskiwała na wartości i przynosiła zyski w przyszłości.

Fundacja zapewnia dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie inwestycji kapitałowych, technologii informacyjnych, badań rynkowych, prawa, sprzedaży i marketingu. Pomagamy pozyskać inwestorów uzupełniających i „dopiąć” montaż finansowy projektu. Po okresie preinkubacji, projekt biznesowy jest poddawany ocenie, której rezultat skutkuje założeniem spółki prawa handlowego i wejściem kapitałowym, lub rezygnacją z dalszej współpracy.

W zależności od stopnia dopracowania pomysłu zgłaszanego do Fundacji Obserwatorium Zarządzania, etap preinkubacji trwa od ok. 3 do maksymalnie 12 miesięcy.
 

Zalety preinkubacji:

  • pomysłodawca jest osobą fizyczną, a nie przedsiębiorcą

  • pomysłodawca może dopracować swój pomysł pod okiem fachowców

  • pomysłodawca może przeprowadzić bezpłatnie niezbędne, często kosztowne analizy i badania

  • pomysłodawca ma realną szansę pozyskania kapitału

  • zapewniamy powierzchnię biurową w siedzibie Fundacji

  • pomagamy w pozyskaniu inwestorów

  • pomysłodawca może w każdym momencie i bez przeszkód zawiesić lub zakończyć współpracę