Inkubator

Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł,
           którego czas właśnie nadszedł
.
V. Hugo

Inkubator Obserwatorium Zarządzania finansuje powstawanie nowych przedsiębiorstw poprzez dokonywanie inwestycji kapitałowych. Wspólnie z Pomysłodawcą zakładamy spółkę, która wprowadza na rynek i realizuje innowacyjny pomysł biznesowy. Oferujemy nie tylko kapitał na uruchomienie firmy, ale także wsparcie merytoryczne ekspertów, analizy biznesowe, doradztwo w zarządzaniu  oraz pomoc w przygotowaniu biznes planu.

Poszukujemy osób zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. W kręgu naszego zainteresowania są zarówno Inwestorzy, jak i Pomysłodawcy, którym pomagamy nawiązać relacje biznesowe. Ukierunkowani jesteśmy przede wszystkim na nowatorskie pomysły z branży szeroko pojętych usług profesjonalnych.

Udostępniamy powierzchnię biurową, sprzęt, ekspertów w zakresie nowych technologii, marketingu, sprzedaży oraz inwestycji kapitałowych. Świadczymy fachowe doradztwo w zarządzaniu oraz inwestujemy kapitał w zamian za pakiet mniejszościowy udziałów/akcji w przedsięwzięciu. Dzięki podziałowi udziałów/akcji ryzyko finansowe zostaje ograniczone i rozłożone pomiędzy nas, a Pomysłodawcę.

Naszym celem jest promowanie efektywnych i innowacyjnych przedsięwzięć, które zaraz po dokapitalizowaniu trafią na rynek.  Dzięki temu skracamy czas, w którym produkt lub usługa skonfrontuje się z konkurencją.

Inkubator Obserwatorium Zarządzania realizowany jest przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu „Nowy Horyzont – czas na własny innowacyjny biznes” finansowanego z Działania 3.1 POIG.