Etapy pojektu

 

Wsparcie finansowe Inkubatora Obserwatorium Zarządzania otrzymają osoby, które z sukcesem przejdą trzy kroki weryfikacyjne. Kolejne etapy pozwolą dopracować pomysł, ocenić realne szanse rynkowe przedsięwzięcia oraz zminimalizować ryzyko inwestycyjne.Inkubator Obserwatorium Zarządzania tworzy odpowiednie warunki do rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Pomysłodawcy zgłaszający się do nas mogą otrzymać nie tylko kapitał na uruchomienie przedsiębiorstwa, ale także pomoc przy analizie rynkowej, określeniu modelu biznesowego, dzięki któremu utworzona spółka będzie rosła na wartości i generowała zyski w przyszłości. Realizując projekt współpracujemy z ekspertami w dziedzinie zarządzania, inwestycji kapitałowych, ustalania polityki sprzedaży i marketingu, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się z Pomysłodawcami.