Aktualności

II nabór - rozstrzygnięty

Analizy i konsultacje zgłoszonych pomysłów na biznes do II tury projektu (zgłoszenia od 29 grudnia 2011 do 29 lutego 2012 r.) dobiegły końca. Na osobiste prezentacje przed Komitetem Oceny Projektów zostało zaproszonych 35 Pomysłodawców. Z tej grupy nasi eksperci i mentorzy zaprosili ośmiu do kolejnego etapu projektu  tj. preinkubacji.

Etap ten obejmuje działania, które mają doprowadzić do opracowania usługi/produktu, przygotowania biznes planu wraz z kluczowymi analizami rynkowymi, dopracowania modelu biznesowego oraz koncepcji technologicznej.

Zakres preinkubacji dopasowujemy indywidualnie do potrzeb zgłoszonego pomysłu. Pomysłodawcom zapewniamy dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie inwestycji kapitałowych, technologii informacyjnych, badań rynkowych, prawa, sprzedaży i marketingu. Pomagamy pozyskać inwestorów uzupełniających i „dopiąć” montaż finansowy projektu.

Po zakończeniu tego okresu projekt biznesowy jest poddawany ocenie, której rezultat skutkuje założeniem spółki prawa handlowego i wejściem kapitałowym, lub rezygnacją z dalszej współpracy.

Dziękujemy za zgłoszenia.