Aktualności

PORTRET POMYSŁODAWCY – Kto zgłasza pomysły na biznes?

Inkubator Obserwatorium Zarządzania, jednostka specjalizująca się w wejściach kapitałowych w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju, przeprowadziła niedawno dwa nabory pomysłów na biznes. W ciągu trzech miesięcy wpłynęło do nas ponad 700 pomysłów na biznes.  Na podstawie tej grupy podejmujemy próbę zobrazowania Portretu Pomysłodawcy.

Wśród Pomysłodawców dominują mężczyźni, otrzymaliśmy od nich 3 razy więcej projektów przedsięwzięć  w stosunku do kobiet. Najwięcej pomysłów na biznes zgłaszają osoby w wieku 24-27 lat. Biorąc pod uwagę wszystkich, którzy zgłosili się do Inkubatora Obserwatorium Zarządzania – średnia wieku tej grupy wynosi 32 lata.  Najmłodszy nasz Pomysłodawca ma 18 lat, a najstarszy 64. 

Zgłaszający pomysł to przeważnie osoby posiadające wykształcenie wyższe, posiadający doświadczenie zawodowe, a co 2 osoba deklaruje min. roczne doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Wśród Pomysłodawców dominują osoby z obszaru województwa mazowieckiego. Kolejne grupy pochodzą ze śląska, małopolski, wielkopolski oraz dolnego śląska. Bardzo małą grupę stanowią pomysły ze wschodnich terenów Polski. Najmniejszą liczbę zgłoszeń otrzymaliśmy z województwa świętokrzyskiego.
Pomysłodawcy najchętniej chcą zakładać przedsiębiorstwa o krajowym zasięgu działania.  Co piąta osoba myśli o rynku światowym, a co 7 o rynku europejskim.  Widoczny jest tu trend wyjścia z produktami i usługami poza granice naszego kraju i budowania globalnego strat-up’u.
 
Wśród zgłoszeń dominują projekty wyłącznie w fazie pomysłu, co 9 Pomysłodawca deklaruje budowanie prototypu, a co 12 jego posiadanie. Większość pomysłów na biznes potrzebuje maksymalnie 3 miesięcy, aby wprowadzić produkt/usługę na rynek.  Natomiast 9% informuje, iż działalność komercyjną mogliby rozpocząć dopiero po  roku czasu, od założenia spółki.

Podsumowując powyższe dane, statystyczny Pomysłodawca to młody człowiek, w wieku ok. 25 lat, posiadający wyższe wykształcenie i pochodzący zazwyczaj z terenów Mazowsza. Posiada 1-3 letnie doświadczenie zawodowe, ale stawia kroki w kierunku własnej firmy. Mając nietuzinkowy   pomysł na biznes szuka wsparcia kapitałowego  na jego realizacje oraz stara się o silnego partnera w biznesie.