Aktualności

Zgłoszone pomysły w II turze

29 lutego 2012 roku zakończył się II nabór pomysłów na biznes do Inkubatora Obserwatorium Zarządzania.

Wpłynęło do nas 505 zgłoszeń. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła już prace nad analizowaniem i konsultowaniem zgłoszonych pomysłów. Najwcześniej na początku kwietnia 2012 roku podamy liczbę osób zaproszonych do etapu preinkubacji z II tury naboru. Przypominamy, iż kontaktujemy się wyłącznie z Pomysłodawcami, których projekty wybierze Komisja Oceny Projektów.