Aktualności

I nabór - rozstrzygnięty

Po bardzo wnikliwych analizach i konsultacjach, Komitet Oceny Projektów z pośród wszystkich zgłoszeń I naboru, zaprosiła do kolejnego etapu projektu tj. preinkubacji siedmiu Pomysłodawców.

Etap ten obejmuje działania, które mają doprowadzić do opracowania usługi/produktu, przygotowania biznes planu wraz z kluczowymi analizami rynkowymi, dopracowania modelu biznesowego oraz koncepcji technologicznej.

Zakres preinkubacji dopasowujemy indywidualnie do potrzeb zgłoszonego pomysłu. Pomysłodawcom zapewniamy dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie inwestycji kapitałowych, technologii informacyjnych, badań rynkowych, prawa, sprzedaży i marketingu. Pomagamy pozyskać inwestorów uzupełniających i „dopiąć” montaż finansowy projektu.

Po zakończeniu tego okresu projekt biznesowy jest poddawany ocenie, której rezultat skutkuje założeniem spółki prawa handlowego i wejściem kapitałowym, lub rezygnacją z dalszej współpracy.

Dziękujemy za zgłoszenia.